top of page

בית הכנסת כדורי

קהילת שומרי המסורת

בית הכנסת כדורי הינו בית תפילה קהילתי הממוקם במושב מטע אשר בהרי ירושלים. בבית הכנסת מתקיימות תפילות יומיות, מועדים, אירועים, כולל אברכים ובית מדרש.

מטרת בית הכנסת היא עידוד והנגשת שמירת המסורת היהודית בקרב הציבור הרחב והעמקת החיבור שבין הערכים היהודיים לאוכלוסייה.

בית הכנסת הוקם לעילוי נשמת הרב כדורי ציון פנירי ז"ל בן יצחק וצחלה ז"ל.

בבית הכנסת מתקיים כולל בוקר וכולל ערב לעילוי נשמת יצחק חוגי פנירי ז"ל בן יוסף חיים וגורג'יה ז"ל.

bottom of page